A girl sitting on a train taking pictures of the lake outside the window.
  1. Hem
  2. Forsakring
  3. Reseforsakring

Reseförsäkring

Du har en kostnadsfri reseförsäkring inkluderad i ditt Morrow Bank Mastercard. Ska du på semester? Har du försäkrat dig mot oförutsedda händelser före, under och efter resan? Reseförsäkringen gäller dig och din familj på resor i upp till 45 dagar.

Fullständiga villkor


Vad täcker reseförsäkringen?

Försäkringen tillhandahålls av Gouda och täcker resor i hela världen.Morrow Bank Mastercard måste användas på mer än 50% av resans transportkostnader och resan måste starta i Norden.Försäkringen inkluderar bland annat:
  • Bagageförsening
  • Ersättningsresa
  • Komma ikapp resan
  • Självriskskydd för bl.a. hyrd bil, båt, MC
  • Sjukdom/ olycksfall under resan
  • Förseningar
  • Anslutningsreseskydd vid hemkomst
Täckningen gäller på resor upp till 45 dagar för kortinnehavaren och de personer som omfattas enligt avtalet.

Vad kostar försäkringen?

Reseförsäkringen är inkluderad i ditt Morrow Bank Mastercard.För att använda dig av reseförsäkringen måste du ha ett aktivt Morrow Bank Mastercard. Mer än 50 % av resans transportkostnader måste vara betalda med kortet för att försäkringen ska vara giltig.

Vem täcks av försäkringen?

Försäkringen gäller kortinnehavaren och kortinnehavarens familj.