A girl sitting on a train taking pictures of the lake outside the window.
  1. Hem
  2. Forsakring
  3. Reseforsakring

Reseförsäkring

Du har en kostnadsfri reseförsäkring inkluderad i ditt Morrow Bank Mastercard. Ska du på semester? Har du försäkrat dig mot oförutsedda händelser före, under och efter resan? Reseförsäkringen gäller dig och din familj på resor i upp till 45 dagar.

Fullständiga villkor


Vad täcker reseförsäkringen?

Försäkringen tillhandahålls av Gouda och täcker resor i hela världen.Morrow Bank Mastercard måste användas på mer än 50% av resans transportkostnader och resan måste starta i Norden.Försäkringen inkluderar bland annat:
  • Bagageförsening
  • Ersättningsresa
  • Komma ikapp resan
  • Självriskskydd för bl.a. hyrd bil, båt, MC
  • Sjukdom/ olycksfall under resan
  • Förseningar
  • Anslutningsreseskydd vid hemkomst
Täckningen gäller på resor upp till 45 dagar för kortinnehavaren och de personer som omfattas enligt avtalet.

Vad kostar försäkringen?

Reseförsäkringen är inkluderad i ditt Morrow Bank Mastercard.För att använda dig av reseförsäkringen måste du ha ett aktivt Morrow Bank Mastercard. Mer än 50 % av resans transportkostnader måste vara betalda med kortet för att försäkringen ska vara giltig.

Vem täcks av försäkringen?

Försäkringen gäller kortinnehavaren och kortinnehavarens familj.

Coronavirus och reseförsäkring

Har du frågor som gäller reseförsäkringen och coronavirus kan du läsa uppdaterad information om gällande rättningslinjer på Goudas hemsida.
Här hittar du uppdaterad information från Gouda försäkring.