Woman in a yellow dress standing in direct sunlight and covering her eyes from the sun.
  1. Hem
  2. Artiklar
  3. Hur Paverkar Civilstand Ekonomin
13 Feb 2024

Hur påverkar ditt civilstånd din ekonomi?

Förr i tiden var äktenskapet till stor del en förening mellan familjer, och ofta en förutsättning för en trygg ekonomi. Idag ser det annorlunda ut, och även om civilståndet fortfarande påverkar våra liv på olika sätt är ekonomin inte längre en avgörande faktor för om vi väljer att leva ensamma, tillsammans eller i äktenskap.
År 2022 fanns det enligt Statistiska Centralbyrån två miljoner svenskar som bodde ensamma, och detta ser ut att öka. Så hur påverkar civilståndet privatekonomin i dagens samhälle egentligen?

Hanteringen av din ekonomi

Att hantera sin ekonomi i relationer kan variera – vissa väljer att ha en självständig ekonomi, andra väljer att dela allt och många befinner sig någonstans mittemellan. Att vara gift, sambo eller ha barn kan också påverka situationen. Det som är säkert är att om ett par bor tillsammans, jobbar och delar på kostnaderna så blir det oftast billigare.

Billigare om man delar

De flesta av oss har vissa fasta utgifter, som bostad, bredband, försäkringar och gemensamma kostnader, som ofta utgör en betydande del av vår budget. Även om motsvarande kostnader för en ensamstående person kan vara lägre, är de fortfarande mer än hälften av de gemensamma kostnaderna för ett par. Det är därför billigare att dela upp kostnaderna mellan de två än att betala allt själv.Samma princip gäller för hushållsinköp som inredning, vitvaror och möbler, dvs. allt som behövs i ett hushåll, oavsett hushållets storlek. Kort sagt innebär två inkomster helt enkelt att utgifterna halveras.

Flera intäkter - fler som delar

Att dela ekonomi med någon innebär också att man måste kompromissa om hur pengarna ska spenderas och sparas, vilket kan vara en utmaning om man har olika prioriteringar.

Ensamstående personer, å andra sidan, kan spendera sin inkomst som de vill. Detta gör det också lättare att hantera sina utgifter och sitt sparande, vilket på många sätt ger en större frihet. Även om singelhushållet har ett större ansvar så slipper man också ta ansvar för någon annans ekonomiska situation.

I allmänhet är singlar friare att göra sina egna val utan att behöva tänka på hur det påverkar deras partner. Detta ger dem ofta bättre förutsättningar att göra mer riskfyllda karriärval, flytta till en ny plats eller fatta andra beslut som gynnar dem själva.

Delad ekonomi innebär delade risker

Ett förhållande där två personer delar på inkomsterna ger en viss ekonomisk trygghet. Det kan alltid uppstå överraskningar och oförutsedda utgifter, och den ekonomiska bördan för en ensamstående är större i dessa situationer. En ensamstående kan helt enkelt vara mer ekonomiskt sårbar, och då är det extra viktigt att bygga upp en rejäl buffert.Risker spelar också roll när det gäller att till exempel ansöka om ett lån. När det finns fler inkomsttagare i hushållet är risken också lägre, vilket möjliggör bättre villkor och fler lån.

För- och nackdelar med allt

Oavsett din relationsstatus, finns det alltid ekonomiska för-och nackdelar. Det viktigaste är att du är nöjd med situationen och drar nytta av de fördelar som gäller för just dig. Ett par med delad inkomst och bra samarbete har goda förutsättningar att minska kostnaderna och stärka varandra ekonomiskt. Om du är singel och njuter av valfriheten kan det mycket väl vara värt mer än det belopp du skulle spara genom att dela kostnaden med en partner.