A picnic basket filled with croissants and flowers on a blue and white striped picnic blanket
  1. Hem
  2. Forsakring
  3. Kopskydd

Köpskydd

Kostnadsfritt köpskydd med Morrow Bank Mastercard
Försäkringen täcker belopp upp till 25 000 kronor när varor som är betalade med Morrow Bank Mastercard blir stulna vid inbrott eller överfall, eller skadade genom olyckshändelse under försäkringsperioden.

Försäkringsvillkor


Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker varor som är köpta med Morrow Bank Mastercard till personligt bruk, i det fall varan blir stulen vid inbrott eller överfall, eller blir skadad genom olyckshändelse under försäkringsperioden.I det fall olyckshändelse förhindrar normal användning av varan, får försäkringstagaren utbetalat:
  • Reparationskostnader eller
  • Inköpspriset som debiteras kortet för den försäkrade varan, om varan inte kan repareras eller om reparationskostnaderna överstiger varans inköpspris.
Varan måste vara betalad i sin helhet eller delvis med kortet vid en och samma transaktion. Om varan är delvis betalad med kortet beräknas ersättningen i förhållande till varuköpets totalsumma.Försäkringen är giltig i 90 dagar räknat från att varan är köpt med kortet. Skada eller stöld ska ha inträffat i Sverige.
  • Maximal ersättning per skada: 25 000 SEK
  • Maximal ersättning i försäkringsperioden: 50 000 SEK
Vid ett ersättningstillfälle dras det en självrisk på 500 SEK per skada.Försäkringen kan högst ersätta två separata försäkringshändelser under en period på 12 månader. Alla skador orsakade av en och samma händelse anses vara en och samma skada.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringen är kostnadsfri och är inkluderad i Morrow Bank Mastercard.