A man leaning onto a garage door and enjoying the sunlight
  1. Hem
  2. Forsakring
  3. Betalskydd

Betalskydd / Låneskydd

En ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle inträffa.
Betalskydd/Låneskydd är en försäkring som täcker månadsutgifterna för lånet eller kreditkortet i det fall du skulle bli arbetslös, få nedsatt arbetsförmåga eller vid dödsfall. Försäkringen tecknas i samband med din ansökan.

Vad täcker försäkringen?

  • Ofrivillig arbetslöshet
  • Nedsatt arbetsförmåga
  • Dödsfall
  • Sjukhusvistelse
  • Kritisk sjukdom

Villkor Betalskydd/Låneskydd


Förköpsinformation för Betalskydd/Låneskydd

Här hittar du en uppsummering av försäkringen som du får för att kunna ta ett beslut om försäkringsavtalet och bedöma försäkringsbehovet. Betalskydd/Låneskydd är ett unikt erbjudande till Morrow Banks kunder. Försäkringen ger trygghet till dig och din familj i det fall du skulle bli sjuk, arbetslös eller avlida.Förköpsinformation för kreditkort (länk)

Vad kostar försäkringen?

Betalskydd för Morrow Bank Mastercard kostar 0,9 % av utestående saldo vid varje månadsslut. Vid ett utestående saldo på exempelvis 20 000 kronor blir den månatliga försäkringspremien 180 kronor. Kostnaden reduceras när utestående saldo reduceras. Försäkringen faktureras tillsammans med utestående saldo på din månadsfaktura.Låneskydd för Morrow Banks lån kostar 0,25 % av utestående lånesaldo vid varje månadsslut. Vid ett utestående saldo på exempelvis 50 000 kronor blir den månatliga försäkringspremien 125 kronor. Kostnaden reduceras när utestående saldo reduceras. Försäkringen faktureras tillsammans med utestående saldo på din månadsfaktura.