The image shows a young boy in the shadow, and Save the childrens logo
  1. Hem
  2. Artiklar
  3. Socialt Ansvar

Vårt samarbete med Rädda Barnen

Hur vi bidrar
Morrow Bank har ett företagssponsoravtal med Rädda Barnen, och bidrar till Rädda Barnens insatser för att förbättra barns levnadsvillkor och trygga deras rättigheter.

Samarbetet representerar viljan och ansvaret vi har att driva en bank på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Som företagssponsor till Rädda Barnen är samarbetet en viktig del av samhällsengagemang utanför bankens kärnverksamhet. Viljan att bidra mer positivt till samhället omkring oss i en svår tid, i kombination med en vilja att skapa intern stolthet, är en god intressegemenskap och utgångspunkt. Det var därför naturligt att ingå ett samarbete med Rädda Barnen, då banken ska bidra till den globala utvecklingen.

– Samarbetet signalerar något positivt, där vi tillsammans kan skapa en bättre värld där alla barn har hopp och möjligheter, säger vd Øyvind Oanes.