Woman standing against a wall in a crowd, overlooking something.
  1. Hem
  2. Forsakring
  3. Id Stold

ID-stöld

Du har ett kostnadsfritt ID-stöld inkluderat i ditt Morrow Bank Mastercard
Vad gör du om du upptäcker att någon har använt dina personuppgifter för att skaffa sig lån och krediter, beställa varor eller på annat sätt utsatt dig för identitetsbedrägeri? Med ID-skydd får du hjälp att lösa saken och minimera skadeomfånget.

Fullständiga försäkringsvillkor

ID-skydd är en del av villkoren för Reseförsäkring från Gouda.

Vad menas med ID-stöld?

Med identitetsstöld menas situationer där tredjeperson, utan den försäkrades samtycke, använder sig av den försäkrades identitet med syfte att begå svindel eller annan kriminell handling. Det kan till exempel vara att öppna ett bankkonto, ansöka om kreditkort eller lån, eller registrera telefonabonnemang i försäkringstagarens namn.

Goda råd för att förebygga ID-stöld:

  • Uppge aldrig din BankID-kod till någon
  • Håll koder, användarnamn och lösenord privat
  • Säkerställ att webbadresser är krypterade innan du uppger persondata
  • Makulera post med känslig information innan du kastar det
  • Ha låst brevlåda för att minimera risken för stulna brev

Vad täcker försäkringen?

Ersättning lämnas om ID-stöld har uppstått och kan dokumenteras under försäkringstiden, dock senast sex månader efter hemkomst i Norden. Försäkringen gäller i hela världen för dig i egenskap av privatperson.
  • Tillgång till hjälp och rådgivning dygnet runt.
  • Utgifter till juridisk assistans med upp till 100 000 kr per händelse.
Juridiska utgifter ska täcka rimlig och nödvändig assistans innan en tvist har uppstått, samt juridisk assistans för att bli av med eventuella oberättigade betalningsanmärkningar som uppstått till direkt följd av identitetsbedrägeriet.Juridiska utgifter ska godkännas av försäkringsbolaget på förhand. För att få veta mer om vad som täcks ta kontakt med cxLoyalty på telefon +47 66 98 66 02Försäkringen är kostnadsfri för alla som har ett aktivt Morrow Bank Mastercard.

Behöver du hjälp på grund av ID-stöld?

cxLoyalty hanterar, på vägnar av Gouda, skador som täcks av denna försäkringen. cxLoyalty kan kontaktas på telefon +47 66 98 66 02, dygnet runt - 365 dagar om året.